බොහෝ විට අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන ඕනෑම අයෙකු වෘත්තීමය ක්රියාකාරකම්, බැරෑරුම් ක්රියාකාරකම් හෝ නිදන්ගත විනෝදාස්වාදය සඳහා විවිධ සම්පත් හා සබැඳි සේවා විශාල වශයෙන් භාවිතා කරයි. ඒවායින් බොහොමයක් ලියාපදිංචිය, පෞද්ගලික දත්ත ඇතුල් කිරීම සහ ඔවුන්ගේම ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීම, පිවිසුම් සහ පිවිසුම් රහස්පදය අවශ්ය වේ. කාලයත් සමඟම තත්වය හා අභිරුචීන් වෙනස් වන විට ඕනෑම වෙබ් අඩවියක පෞද්ගලික පැතිකඩක් සඳහා අවශ්ය විය හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න

සරල සහ ආරක්ෂිත PayPal පද්ධතිය ක්රියාකාරී ලෙස ව්යාපාර කටයුතු කරන, අන්තර්ජාල වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගැනීම හෝ ඔවුන්ගේ අවශ්යතා සඳහා සරලව භාවිතා කරන අන්තර්ජාල පරිශීලකයින් අතර ඉතා ජනප්රිය වේ. මෙම ඉ-පසුම්බියෙන් වාසි ලබා ගැනීමට කැමති සෑම පුද්ගලයෙකුගේම සියළුම ඥාතීන් දැන නොසිටිති.

තව දුරටත් කියවන්න

PayPal e-wallet භාවිතා කරන සෑම පුද්ගලයෙකුගේම වෙනත් ගිණුමකට මුදල් මාරු කළ යුතුය. මෙම ක්රියාපටිපාටිය අනෙකුත් පද්ධතිවල මෙන් ම සිදු කරනු ලැබේ. සාර්ථක මෙහෙයුමක් සඳහා නිරීක්ෂණය කළ යුතු සමහර කොන්දේසි කිහිපයක් තිබේ. අපි වෙනත් PayPal ගිණුමක් වෙත මුදල් මාරු කරමු. තවත් PayPal ගිණුමක් වෙත මුදල් මාරු කිරීම සඳහා, ඔබට සත්යාපිත ගිණුමක්, ඔබේ සම්බන්ධිත තැපැල් වෙත ප්රවේශ වීම සහ මුදල් යැවීමට අවශ්ය පුද්ගලයා පිළිබඳ ඊ-තැපැල් දැනගත යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න

මේ වනවිට, කාඩ්පත් වෙත අරමුදල් මාරු කිරීමට, අන්තර්ජාල වෙළඳසැල් වලට සහ තවත් බොහෝ දේ ගෙවීමට විවිධ ගෙවීම් ක්රම තිබේ. එවැනි ක්රමවලට PayPal ඇතුළත් වේ, ඊ බේ මත මිලදී ගැනීම් සඳහා ගෙවීමට පහසුය. මෙම සේවාව සඳහා Paypal ලියාපදිංචිය ඉතා සරලයි. නමුත් ඔබ එවැනි පද්ධති සමඟ කටයුතු කර නොමැති නම්, මෙම ලිපිය ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න

සාමාන්යයෙන් සෑම ලියාපදිංචි සේවා (Yandex.Money, Qiwi, WebMoney) ලියාපදිංචි කළ පසු පුද්ගලයෙකුට යම් ක්රියා මාලාවක් සිදු කළ හැකිය. එහෙත් PayPal වෙනස් වේ. ඔබගේ PayPal ගිණුමේ ඔබගේ ගිණුම් අංකය අපි හඳුනා ගනිමු. ලියාපදිංචි කිරීමේදී ඊමේල් සඳහා අවශ්ය ක්ෂේත්රය පිරවීම සඳහා ඔබට අවශ්ය වනු ඇත. තවද, පද්ධතිමය තැපැල් යැවීම ලබාගැනීම, ප්රවේශය නැවත ස්ථාපනය කිරීම සහ පසුම්බිය තහවුරු කිරීම, නමුත් ගෙවීම් හැඳුනුම්පත සඳහා වඩාත් නිවැරදිව එයයි.

තව දුරටත් කියවන්න